مهدی موسوی کمازانی

درباره من

دکتر مهدی موسوی کمازانی
image

استادیار گروه آموزشی نانو شیمی @ دانشکده نانوفناوری

...

محقق گوگل

Citation

812

h-index

17

i10-index

22

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1389-1385

کارشناسی

کردستان

1389-1391

کارشناسی ارشد

کاشان

1395-1391

دکتری

کاشان

1396-1395

پسادکتری

کاشان

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Exclusion of heavy cations from wastewater using activated carbon/ NiFe2O4 nanocomposite prepared via co-precipitation method
Journal of NanoAnalysis(2018)
^مهدی رنجه, ^مهدی موسوی کمازانی*
A green and simple hydrothermal approach to synthesize needle-like CuInS2 nanostructures for solar cells
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2018)
^مهدی موسوی کمازانی*
Preparation of CdIn2S4-CdS nanocomposite via a green route and using them in dot-sensitized solar cells for boosting efficiency
Journal of NanoAnalysis(2018)
^مهدی موسوی کمازانی*
Rice-like Ag/Al2O3 nanocomposites preparation from AlOOH nanostructures synthesized via a facile hydrothermal route for azo dyes photocatalytic degradation and Pb2+ adsorption
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2018)
Ali Mohammad Latifi, مرتضی میرزایی, ^مهدی موسوی کمازانی, ذبیح الله ضرغامی*
تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت Cu/Cu2O/Cu2S از طریق یک روش تخریب حرارتی سبز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آن در تخریب رنگ‌های آزو
کنگره بین‌المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری(2018-09-11)
^مهدی موسوی کمازانی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ترمودینامیک پیشرفته   (26 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
تکنولوژی و علم ساخت لایه های نازک نانومتری   (26 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری , گرایش : نانومواد
روش‌های اندازه گیری در مقیاس نانو   (21 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
نانوفیزیک   (18 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری , گرایش : نانومواد
شیمی عمومی   (21 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : -
ترمودینامیک آماری   (16 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان دانشگاه سمنان پردیس علومو فناوری های نوین دانشکده نانوفناوری
m.mousavi@semnan.ac.ir
02331535420

فرم تماس