مهدی موسوی کمازانی

درباره من

دکتر مهدی موسوی کمازانی
image

استادیار گروه آموزشی نانو شیمی @ دانشکده نانوفناوری

کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه کردستان 1385-1389 کارشناسی ارشد فناوری نانو دانشگاه کاشان 1389-1391 دکتری فناوری نانو دانشگاه کاشان  1391-1395 پسادکتری دانشگاه کاشان  1395-1396 عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان از سال 1396...

محقق گوگل

(1399/9/13)

استنادات

1218

h-index

19

i10-index

31

مؤلفین همکار

1

اسکوپوس

(1399/9/10)

استنادات

977

مقالات

54

h-index

16

مؤلفین همکار

48

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1389-1385

کارشناسی

کردستان

1389-1391

کارشناسی ارشد-نانوفناوری

کاشان

1395-1391

دکتری-نانوفناوری

کاشان

1396-1395

پسادکتری

کاشان

تجارب

1395

پژوهش یار

دانشگاه کاشان

1392-1394

مدرس نانوفناوری

دانشگاه کاشان

1398

سرپرست آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

ذخیره هیدروژن

حذف آلاینده ها

تولید نانوساختارها برای کاربردهای سلول‌های خورشیدی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Single-step sonochemical synthesis of Cu2O-CeO2 nanocomposites with enhanced photocatalytic oxidative desulfurization
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY(2020)
^مهدی موسوی کمازانی*, 9711722001
Cube-like Cu/Cu2O/BiVO4/Bi7VO13 composite nanoparticles: Facile solgel synthesis for photocatalytic desulfurization of thiophene under visible light
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2020)
^مهدی موسوی کمازانی*
Facile synthesis, characterization, and decolorization activity of Mn2+ and Al3+ co-doped hexagonal-like ZnO nanostructures as photocatalysts
Applied Organometallic Chemistry(2020)
9421328001, ^مهدی صالحی*, ^مهدی موسوی کمازانی
Facile sonochemical-assisted synthesis of Cu/ZnO/Al2O3 nanocomposites under vacuum: Optical and photocatalytic studies
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY(2019)
^مهدی موسوی کمازانی*
Facile sonochemical synthesis of Cu doped CeO2 nanostructures as a novel dual-functional photocatalytic adsorbent
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY(2019)
^مهدی موسوی کمازانی*, فرشید عزیزی
Facile hydrothermal synthesis of egg‑like BiVO4 nanostructures for photocatalytic desulfurization of thiophene under visible light irradiation
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2019)
^مهدی موسوی کمازانی*
بررسی اثر نانوذرات نقره بر قدرت ضد میکروبی عصاره الکلی گیاه اسپند در برابر باکتری اشریشیاکلای
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2019)
^مهدی موسوی کمازانی*
Exclusion of heavy cations from wastewater using activated carbon/ NiFe2O4 nanocomposite prepared via co-precipitation method
JOURNAL OF NANOANALYSIS(2018)
^مهدی رنجه, ^مهدی موسوی کمازانی*
A green and simple hydrothermal approach to synthesize needle-like CuInS2 nanostructures for solar cells
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2018)
^مهدی موسوی کمازانی*
Preparation of CdIn2S4-CdS nanocomposite via a green route and using them in dot-sensitized solar cells for boosting efficiency
JOURNAL OF NANOANALYSIS(2018)
^مهدی موسوی کمازانی*
Rice-like Ag/Al2O3 nanocomposites preparation from AlOOH nanostructures synthesized via a facile hydrothermal route for azo dyes photocatalytic degradation and Pb2+ adsorption
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2018)
Ali Mohammad Latifi, مرتضی میرزایی, ^مهدی موسوی کمازانی, ذبیح الله ضرغامی*
سنتز و مشخصه یابی نانوذرات کامپوزیتی دانه برنجی شکل La(OH)3/La2O3 با روش هیدروترمال
دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری(2019-11-13)
9711722015, ^مهدی موسوی کمازانی*
تهیه و شناسایی نانوذرات ZnWO4 از طریق روش سل-ژل پچینی برای سولفورزدایی فوتوکاتالیزوری از میعانات نفتی
دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری(2019-11-13)
9711722009, ^مهدی موسوی کمازانی*
تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت Cu/Cu2O/Cu2S از طریق یک روش تخریب حرارتی سبز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آن در تخریب رنگ‌های آزو
کنگره بین‌المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری(2018-09-11)
^مهدی موسوی کمازانی
سنتز و مشخصه يابي نانوساختارهاي Zn2V2O7 (روي وانادات) با روش سونوشيمي و بررسي عملكرد آن جهت ذخيره سازي الكتروشيميايي هيدروژن
اشرفي سعيده(تاریخ دفاع: 1399/08/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تولید و معرفی نانوساختارهای صفحه مانند Cu0.05Ce0.95O2 به عنوان یک ماده جاذب-فوتوکاتالیست
دانشگاه سمنان(2019-12-07)
تهیه و شناسایی نانوذرات کامپوزیتی مس/مس(I) اکسید/بیسموت وانادات با مورفولوژی مکعب مستطیلی از طریق روش سل-ژل برای سولفورزدایی فوتوکاتالیزوری تیوفن
(2019-11-04)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مبانی فیزیک در نانوتکنولوژی   (32 بار دانلود)
رشته : علوم و فناوری نانو , گرایش : نانومواد
ترمودینامیک پیشرفته   (177 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
تکنولوژی و علم ساخت لایه های نازک نانومتری   (182 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری , گرایش : نانومواد
روش‌های اندازه گیری در مقیاس نانو   (167 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
نانوفیزیک   (150 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری , گرایش : نانومواد
شیمی عمومی   (169 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : -
ترمودینامیک آماری   (144 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان دانشگاه سمنان پردیس علومو فناوری های نوین دانشکده نانوفناوری
m.mousavi@semnan.ac.ir
02331535420

فرم تماس